På skolebenken

S.E. Captain Hastings (Heart-Ache/Corland) er godt i gang med «førskolen» i Lier.