Vi løshoppet S.E. Chanel 15. mars 2015, og fikk flere henvendelser fra agenter, blant annet fra Hellas.