Candibla / Candillo Z / Favorit Ask / Norsk Varmblod / Stutteri Eken
Candibla / Candillo Z / Favorit Ask / Norsk Varmblod / Stutteri Eken
Candibla / Candillo Z / Favorit Ask / Norsk Varmblod / Stutteri Eken

Under årets Eliteskue i Norsk Varmblod ble Concordia utnevnt til Elitehoppe. Senere på dagen etter ble hennes oldebarn, Candibla e. Candillo Z/Favorit Ask utnevnt til Årets 2-årshoppe i sprang i Norsk Varmblod 2017. Oppdrettere og eiere er Camilla og Ingunn Viken.

Concordias første avkom, S.E. Chloé e. Crelido fikk denne utnevnelsen i 2009. I 2013 fikk hennes barnebarn, S.E. Embla e. Favorit Ask samme utnevnelse, og nå også hennes oldebarn, Candibla e. Candillo Z. Tre generasjoner på rad – er det historisk?