S.E. Estelle e. Favorit Ask/Crelido/Corland

AEG 2017 er over, og selv om resultatet ikke var i stil med forhåpningene var det nyttig erfaring å ta med seg for både S.E. Estelle og oss. Vi ser frem til nye utfordringer, men nå blir det en velfortjent ferie for vår lovende 5-årshoppe.