S.E. Embla / Dagens Føll / Norsk Varmblod / Favorit Ask x Crelido / Stutteri Eken / Åse-Berit Jamne

S.E. Embla / Dagens Føll / Norsk Varmblod / Favorit Ask x Crelido / Stutteri Eken / Åse-Berit Jamne