S.E. Mr. Darcy / Quinton / Corland / Concordia / AEG / Beste norskoppdrettede / Stutteri Eken

S.E. Mr. Darcy e. Quinton u. Concordia ue. Corland innledet den første kvalifiseringen for 6-åringene med 5. plass.

Sterk prestasjon av Veronica Brodtkorb Petterson og Mr. Darcy i 120 cm tidlig i sesongen med et sterkt startfelt på 27 stykker på en krevende bane. Vi gratulerer!