Stutteri Eken avler spranghester i liten skala, og det betyr derfor utrolig mye når dyktige ryttere som Oda Charlotte Lyngvær viser interesse for hestene våre. Oda jobber som profesjonell sprangrytter hos nederlandske Stal Hendrix. I februar var hun hos oss for å prøve to hester, og begge er nå i Nederland. Spennende tider!


As a small stud breeding only a few show jumpers each year, Stutteri Eken takes great pride when professional riders show interest in our horses. Oda Charlotte Lyngvær works as a professional rider at Stal Hendrix, Netherlands. She jumped two of our horses in February, and both horses are now in NL. The future looks bright!