S.E. Embla / Favorit Ask / Crelido / Corland / Camilla Viken / Stutteri Eken

Nydelig vær, bra påmelding, flotte hester og mange fremmøtte med godt humør skapte en fin ramme rundt utstillingen på Stutteri Enga i Steinsholt 24. – 25. august. Totalt var det påmeldt 14 hester lørdag, og 22 hester søndag. Region 4 hadde leid ridehallen på Stutteri Enga hele helgen, og mange frivillige hjalp til både med rigging av løshoppingsbane, banemannskap og kiosksalg. Dommere på utstillingen var Guri Haarr og Cecilia Wallin.

Beste to-åring med sprangavstamning ble S.E. Embla e. Favorit Ask u. S.E. Chloé ue. Crelido. Embla ble også dagens unghest. Hoppa eies av Camilla og Ingunn Viken fra Lier (Foto: Mia Camilla Magnusson).

S.E. Embla / Favorit Ask / Crelido / Corland / Camilla Viken / Stutteri Eken